Taksit

TAKSIT

Taksivarustelut voit kätevästi hoitaa Sorsalla. Taksien varustelussa on oleellisinta päättää tarvittavien istuimien määrä ja sijoittelu. Pohjaratkaisuista parhaan mahdollisen hyödyn irti saaminen vaatii suunnittelu- ja asennustiimiltä ammattitaitoa ja kokemusta. Taksien varustelemisessa vaaditut tiedot ja taidot ovat hyvin hallussa Sorsa:lla.

TILATAKSIT

Taksivarustelut erityisesti tilatakseille. Tilatakseissa on yleesä istuinpaikat 1+8. Numeroyhdistelmällä tarkoitetaan, että kuskin lisäksi aujoneuvossa on istuimet kahdeksalle matkustajalle. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Teemme taksien istuinvarustelut asiakkaan toivomalla tavalla. Sorsa käyttää istuinvarusteluissa pääsääntöisesti NEKTEK- merkkisiä isuimia.

ESTEETTÖMÄT TAKSIT

Taksivarustelut pitävät sisällään myös esteettömät taksit. Esteettömät taksit varustelemme istuimien lisäksi myös muilla matkustamisen mahdollistavilla ominaisuuksilla, kuten invanostimilla, kääntyvillä istumilla ja pyörätuolipaikoilla.

Esteettömän taksin tekniset vaatimukset ovat taksiliikenteessä käytettävien asetuksien mukaiset. Esteettömässä taksissa riittää yksi pyörätuolipaikka.  Vaatimuksia on olemassa myös pyöränostimelle ja kulkuluiskalle, kulkuaukoille ja pyörätuolin kiinnitykselle.

TIETOISKU ESTEETTÖ­MYYDESTÄ

Tieliikennelaki ja taksiluvatluvat

Nykyisen taksiliikennelain mukaisesti taksiluvat ovat joko tavallisia lupia tai ns. esteettömiä lupia. Esteetön ajoneuvo on määritelty asetuksella esteettömän kaluston laatuvaatimuksissa. Asetuksen mukaisesti esteetön taksiauto on erityisesti pyörätuolia käyttävien vammaisten asiakkaiden kuljetusta varten rakennettu ja varustettu auto jota käytetään yleiseen luvanvaraiseen taksiliikenteeseen. 

Esteettömän taksiluvan omaava yrittäjä voi siis harjoittaa taksiliikennettä autolla joka on rekisteröity joko invataksiksi (jonka määritelmä on entinen) tai tämän määritelmän minimivaateet täyttäväksi esteettömäksi ajoneuvoksi.

Pyörätuolipaikkojen asettamat vaatimukset

Esteettömässä taksiautossa on pyörätuolia varten nostin tai sen sijaan leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia tai enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Tämä määritelmä tarkoittaa siis sitä, että luiska saa nousta joko 14 tai 21 senttiä metrille. Jos kyseessä on jyrkempi eli 21 prosentin nousu, on autossa oltava sähköisesti sisäänkelautuvat, pyörätuoliin kiinnitettävät vyöt, jotka estävät pyörätuolissa istuvan asiakkaan ”valumisen” taaksepäin jos asiakasta autoon avustava kuljettaja esim. äkillisesti kaatuu.

Esteettömyys ja pyörätuolipaikka

Pyörätuolipaikkoja uuden asetuksen mukaan tulee olla vähintään yksi, eli esteettömässä taksiautossa on pyörätuolipaikka, jota varten on tilaa vähintään 0,7 metriä x 1,1metriä ja jonka korkeus on vähintään 1,35 metriä. Pyörätuolipaikan kohdalla lattian sisätilan kaltevuus saa olla korkeintaan 1 prosentti lukuun ottamatta pitkittäissuuntaa, jossa kaltevuus voi olla eteenpäin nousevasti enintään 5 prosenttia. Pyörätuolipaikalla saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden tarvitsema tila ei saa vähentää pyörätuolin tilaa.

Nissan- NV400

Kuvissa esteetön Nissan NV400. Istuinpaikat 1+8 kahdella pyörätuolipaikalla

Renault- Trafic

Alapuolella olevissa kuvissa Renault TRAFIC, joka on varusteltu esteettömäksi ajoneuvoksi.

KOULULAISTAKSIT

Koululaistakseihin teemme istuinvarustelut asiakkaan tarpeen mukaan. Koululaisistuimilla voidaan kuljettaa kahta lasta tai yhtä aikuista.

Kuvassa istuinvarustelu 1+K12 / 1+7.

Kuvassa istuinvarustelu 1+K13 / 1+8.

Sorsa auttaa teitä oikeiden varusteluratkaisujen tekemisessä.

PYYDÄ TARJOUS