Ambulanssit

AMBULANSSIT

Verhoomo Sorsa Oy varustelee ambulanssit omalla konseptillaan. Meidän valintamme mahdollistavat aikaisempia markkinahintoja edullisemman toteutuksen. Sorsan varustelemat pelastusajoneuvot ovat oiva valinta siirtokuljetuksiin sekä ensihoitoon. Itse toivomme tarjoavamme juurikin siirtokuljetuksia varten taloudellisemman vaihtoehdon yrityksille ja kuntasektorille.

Verhoomo Sorsa Oy:n oma tuotekehitys mahdollistaa uusien tuoteiden tuomisen markkinoille. Tähän mennessä olemme varustelleet jo kolme ambulanssia, jotka ovat toimitettu ympäri Suomen maata. Jatkossa pyrimme suoriutumaan vielä paremmin ja viemään eteenpäin tätä pelatusajoneuvo hanketta. Juurikin tätä erinomaisesti alkanutta uutta haaraa tuoteperheessämme.

Sorsa varustelee hyötyautoja merkistä riippumatta. Vuosien varrella eri automallit ovat tulleet siis tutuiksi. Tämän karttuneen tietotaidon ansiosta myös ambulanssien rakentaminen onnistuu eri autovalmistajien korimalleihin. Sorsan ambulanssivarustelua voidaan kutsua tämän päivän ratkaisuksi. Varustelu pitää sisällään kaikki tärkeät ja oleelliset asiat, jotka ambulanssilta vaaditaan.

Sorsa tuntee alan ja käyttäjien tarpeet. Ota yhteyttä ja käydään läpi, miten me voimme täyttää teidän varusteluvaatimukset.

Tutustu Sorsalla varusteltuun ambulanssiin tämän linkin kautta (Linkki ambulanssivideoon).

– Ambulanssitoiminta on ollut yrityksemme perusta sen alkuajoista lähtien. Ambulanssitoimintaa harjoitamme ambulansseilla tapahtuvissa siirtokuljetuksissa sekä kiireettömässä ja kiireellisessä ensihoidossa. Tähän asti näissä kaikissa toiminnoissa on käytetty samaa kalustoa. Haluamme nyt eriyttää toiminnoissa käytettävät kalustot toisistaan ja siksi olemme alkaneet kehittää juurikin siirtokuljetuksiin erikseen soveltuvaa kalustoa. Tämä uusi tuote poikkeaa varustelultaan ja välineiden sijoittelultaan hiukan meidän aikaisemmin hankkimista yksiköistä. Näkemyksemme mukaan tämä tuote sopii mainiosti siirtokuljetuksiin. Perinteisesti meillä ovat ambulanssit olleet kaikki tiettyä automerkkiä, mutta nyt olemme myös tähän hakeneet vaihtoehtoisia automerkkejä.” sanoo ensihoidon liiketoimintajohtaja Timo Palo.(https://www.ammattilehti.fi/uutiset…)

PYYDÄ TARJOUS